När man bygger upp sitt svarsformulär så finns flera moduler att lägga in.

På flera val (även kallat "checkboxes") går det att välja flera alternativ samtidigt. Därav är det inte lämpligt att använda denna om deltagaren endast skall kunna välja ett alternativ.

ett val (även kallat "radio) är det möjligt att välja ett av flera alternativ.
Tänk på att om man endast har ett alternativ så kan man inte klicka ur den.
Har man kryssat i det alternativet kan man inte klicka ur den igen utan den är alltid ikryssad då. Detta är för man ska bara kunna göra just “ett val”.

På både checkboxes och radio går det självklart att lägga till flera alternativ.  

Hittade du svaret?