Genom att samla in dessa uppgifter så kan man göra mejlen mer personliga, dessutom så behövs mejladressen för att ha någon form att kontakta deltagarna på.

Hittade du svaret?