När ni bygger upp svarsformuläret så går det utmärkt. T.ex. om ni väljer "Ett val (radio)". Då skriver ni in antal platser i rutan bredvid svaret. I exemplet nedan, när 15 deltagare har valt "Cykeltur" så kommer det på svarssidan stå att detta alternativt är fullt.

Hittade du svaret?