Genom Memlin så kan man låta sina deltagare betala med kort (genom stripe) eller via faktura.

Med fakturabetalning genom memlin så bifogas en PDF-faktura till deltagare.
Kontakta oss om ni vill koppla memlin till ert egna faktureringsprogram, exempelvis Visma.

Hittade du svaret?