Memlin kan användas av alla som känner ett behov av deltagarhantering. Våra användare är allt från små föreningar till stora globala bolag. Det alla har gemensamt är att de upplever att hantering av anmälningar, inbjudningar och deltagaruppgifter tar för mycket tid och inte fungerat optimalt utan ett riktigt eventhanteringssystem.

Hittade du svaret?