Som vanligt i Memlin så går det mesta att ställa in så att de passar många olika upplägg. I denna artikel går jag igenom vad som händer om man har så kallade gruppbokningar/medföljande deltagare.

Utökade inställningar

Under Bygg → Utökade inställningar → Deltagare så hittar vi funktionen som vi kallar för "Medföljande deltagare". Här skriver du enkelt in hur många som skall få lov att anmäla sig på samma bokning (utöver huvuddeltagaren).

Så fort vi skriver in ett nummer så öppnar sig ett par andra inställningar.

Här kan vi välja om vi vill samla in namn och email, bara namn eller om varken namn eller email behövs fyllas i för de medföljande deltagarna.

Kommunicera till alla i en bokning!

Väljer vi att samla in Namn och epost så kan vi ställa in om vi vill skicka ut email och annan kommunikation antingen till bara huvuddeltagaren (den som fyller i svarsformuläret) eller även till de andra i bokningen.

Om vi sätter "Skicka all email/sms-kommunikation även till medföljande deltagare" till "Ja, skicka också till medföljande" så innebär detta att följande email och/eller sms kommer gå ut till alla i bokningen:

-Bekräftelsemail.

-Påminnelse inför ett event.

-Snabb-email.

-Inbjudan till enkät.

Inbjudningsmail samt Påminnelse att svara på inbjudan går av förklarliga skäl endast till huvuddeltagaren, eftersom man då ännu inte anmält några medföljande deltagare.

Om man inte samlar in namn och email

Om vi väljer "Namn och epost behövs inte" så kommer den som bokar endast behöva fylla i hur många medföljande hen har i sin bokning. All kommunikation går således endast till huvuddeltagaren.

Hittade du svaret?